Machapisho na Ripoti

Sheria na Kanuni

KANUNI YA VYAMA VYA USHIRIKA

The Microfinance Regulation (tier 3)

Microfinance Act, 2018

The Cooperative Societies Act, 2013

The Cooperative Societies Act, 2003

Miongozo

MWONGOZO WA UUZAJI WA MALI ZA VYAMA VYA USHIRIKA

PRIVACY AND DATA PROTECTION POLICY FOR COOPERATIVE SOCIETIES

COMMUNICATION STRATEGY

MKATABA WA HUDUMA KWA MTEJA WA TCDC

MUUNDO WA TUME YA MAENDELEO YA USHIRIKA (TCDC)

MWONGOZO WA MTUMIAJI WA MFUMO WA USIMAMIZI WA VYAMA VYA USHIRIKA - TANZANIA (USER MANUAL)

Mwongozo wa kuandaa kanuni na muundo wa utumishi wa vyama vya ushirika

MWONGOZO WA UANDAAJI WA KANUNI ZA UHASIBU NA FEDHA KWA VYAMA VYA USHIRIKA TANZANIA

A RISK BASED SUPERVISION MANUAL FOR SACCOS

MWONGOZO WA UHAMASISHAJI NA UANZISHAJI WA VYAMA VYA USHIRIKA

MWONGOZO WA MAWASILIANO KATIKA VYAMA VYA USHIRIKA

MWONGOZO WA MATUMIZI YA MFUMO WA KIELEKTRONIKI WA USIMAMIZI WA VYAMA VYA USHIRIKA TANZANIA BARA

MWONGOZO WA UKAGUZI WA VYAMA VYA USHIRIKA VISIVYO VYA KIFEDHA

MWONGOZO WA UFILISI WA VYAMA VYA USHIRIKA

MWONGOZO WA USIMAMIZI WA BIASHARA YA ZAO LA MIWA YA SUKARI KUPITIA MFUMO WA VYAMA VYA USHIRIKA

MWONGOZO USIMAMIZI WA VITAHATARISHI

MWONGOZO WA UTOAJI ELIMU NA MAFUNZO KWA VYAMA VYA USHIRIKA

MWONGOZO WA UWEKEZAJI

MWONGOZO WA UWEKAJI NA USAJILI WA REHANI

MWONGOZO WA UTATUZI WA MALALAMIKO NA MIGOGORO KATIKA VYAMA VYA USHIRIKA

MWONGOZO WA MANUNUZI

MWONGOZO WA UENDESHAJI WA MIFUKO YA MAENDELEO KWENYE VYAMA VYA USHIRIKA

MWONGOZO NA. 1 WA USIMAMIZI WA MASOKO NA MAUZO YA KAHAWA KWA MSIMU 2022/2023

MWONGOZO: 1 WA USIMAMIZI WA MASOKO NA MAUZO YA KOROSHO GHAFI WA MWAKA 2021/2022 TOLEO LA KWANZA

RIPOTI YA UJUMLA YA UKAGUZI WA VYAMA VYA USHIRIKA ULIOFANYWA NA COASCO KWA MWAKA 2019/2020

MWONGOZO WA BIASHARA KWA KUTUMIA MFUMO WA STAKABADHI ZA GHALA WA MWAKA 2021 KWENYE MAZAO YA CHOROKO

The Cooperative Societies Regulations, 2015

Savings and Credit Cooperative Society Off-site Supervision Manual

Mwongozo wa Utoaji Leseni kwa Vyama vya Usirika wa Akiba na Mikopo (SACCOS)

Sera

COOPERATIVE DEVELPMENT POLICY,2002

Fomu

Fomu ya Maombi ya Leseni

Majarida na Vipeperushi

JARIDA LA USHIRIKA OKTABA 2023- MACHI 2024, TOLEO NA: 015

JARIDA LA USHIRIKA JULAI-SEPTEMBA,2023 TOLEO NA:014

JARIDA LA USHIRIKA TOLEO NO .13 JANUARI-JUNE,2023

MKATABA WA HUDUMA KWA MTEJA WA TCDC

JARIDA LA USHIRIKA TOLEO NA.11 JULY - SEPTEMBER

JARIDA LA USHIRIKA TOLEO NO, 010 APRILI - JUNI 2022.

JARIDA LA USHIRIKA TOLEO NO, 009 JANUARY-MARCH 2022.

JARIDA LA USHIRIKA TOLEO NA. 007, JULAI -SEPTEMBA ,2021

JARIDA LA USHIRIKA APRILI - JUNI (2021)

JARIDA LA USHIRIKA JANUARI - MACHI (2021)

JARIDA LA USHIRIKA OKTOBA - DISEMBA (2020)

JARIDA LA USHIRIKA JULAI - SEPTEMBA (2020)

JARIDA LA USHIRIKA APRILI - JUNI (2020)

KUANZISHA CHAMA CHA USHIRIKA

MASWALI NA MAJIBU KUHUSU SHERIA YA HUDUMA NDOGO ZA FEDHA KWENYE USIMAMIZI WA SACCOS NCHINI

MISINGI YA USHIRIKA

JARIDA LA USHIRIKA JANUARI - MACHI (2020)

Ripoti

THE INSPECTION AND SUPERVISION COOPERATIVE FUND (ISCF) - REPORT OF THE CONTROLLER AND AUDITOR GENERAL ON THE FINANCIAL AND COMPLIANCE AUDIT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 30, JUNE 2023

TANZANIA COOPERATIVE DEVELOPMENT COMMISSION (VOTE 024) - REPORT OF THE CONTROLLER AND AUDITOR GENERAL ON THE FINANCIAL AND COMPLIANCE AUDIT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 30 JUNE, 2023

THE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES SOCIETIES (SACCOS) ANNUAL REPORT FOR 2022

Statistical Cooperative Report (July – January 2023; FY 2022/2023)

THE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE SOCIETY ANNUAL REPORT 2021

ORODHA YA SACCOS ZILIZOPEWA LESENI NA TUME YA MAENDELEO YA USHIRIKA TANZANIA (TCDC) HADI KUFIKIA TAREHE 30 JUNI 2022