Machapisho na Ripoti

Madokezo

MWONGOZO WA KUTOA LESENI ZA SACCOS NCHINI

MWONGOZO WA KUTUMIA MFUMO WA MAOMBI YA LESENI KWENYE SACCOS

WARAKA WA MRAJIS Na.2 WA MWAKA 2020 KUHUSU MAELEKEZO YA UCHAGUZI WA VIONGOZI WA VYAMA VYA USHIRIKA KWA MWAKA 2020

WARAKA WA MRAJIS NA. 4 KUHUSU VIGEZO VYA KUANDIKISHA AMCOS

WARAKA NA. 3 WA MRAJIS WA MWAKA 2019 KUHUSU MAREKEBISHO NA UFAFANUZI WA TOZO ZA MRAJIS

WARAKA WA MRAJIS NA. 1 WA MWAKA 2019 KUHUSU MAELEKEZO YA SERIKALI YA UENDESHWAJI NA USIMAMIZI WA BIASHARA YA NAFAKA

Sheria na Kanuni

The Microfinance Regulation (tier 3)

Microfinance Act, 2018

The Cooperative Societies Act, 2013

The Cooperative Societies Act, 2003

Miongozo

MWONGOZO NA. 1 WA USIMAMIZI WA MASOKO NA MAUZO YA KAHAWA KWA MSIMU 2022/2023

MWONGOZO: 1 WA USIMAMIZI WA MASOKO NA MAUZO YA KOROSHO GHAFI WA MWAKA 2021/2022 TOLEO LA KWANZA

RIPOTI YA UJUMLA YA UKAGUZI WA VYAMA VYA USHIRIKA ULIOFANYWA NA COASCO KWA MWAKA 2019/2020

MWONGOZO WA BIASHARA KWA KUTUMIA MFUMO WA STAKABADHI ZA GHALA WA MWAKA 2021 KWENYE MAZAO YA CHOROKO

The Cooperative Societies Regulations, 2015

Savings and Credit Cooperative Society Off-site Supervision Manual

Mwongozo wa Utoaji Leseni kwa Vyama vya Usirika wa Akiba na Mikopo (SACCOS)

Sera

Fomu

Fomu ya Maombi ya Leseni

Majarida na Vipeperushi

JARIDA LA USHIRIKA TOLEO NA. 007, JULAI -SEPTEMBA ,2021

JARIDA LA USHIRIKA APRILI - JUNI (2021)

JARIDA LA USHIRIKA JANUARI - MACHI (2021)

JARIDA LA USHIRIKA OKTOBA - DISEMBA (2020)

JARIDA LA USHIRIKA JULAI - SEPTEMBA (2020)

JARIDA LA USHIRIKA APRILI - JUNI (2020)

KUANZISHA CHAMA CHA USHIRIKA

MASWALI NA MAJIBU KUHUSU SHERIA YA HUDUMA NDOGO ZA FEDHA KWENYE USIMAMIZI WA SACCOS NCHINI

MISINGI YA USHIRIKA

JARIDA LA USHIRIKA JANUARI - MACHI (2020)

Ripoti