Machapisho na Ripoti

Miongozo

MWONGOZO WA UUZAJI WA MALI ZA VYAMA VYA USHIRIKA

PRIVACY AND DATA PROTECTION POLICY FOR COOPERATIVE SOCIETIES

COMMUNICATION STRATEGY

MKATABA WA HUDUMA KWA MTEJA WA TCDC

MUUNDO WA TUME YA MAENDELEO YA USHIRIKA (TCDC)

MWONGOZO WA MTUMIAJI WA MFUMO WA USIMAMIZI WA VYAMA VYA USHIRIKA - TANZANIA (USER MANUAL)

Mwongozo wa kuandaa kanuni na muundo wa utumishi wa vyama vya ushirika

MWONGOZO WA UANDAAJI WA KANUNI ZA UHASIBU NA FEDHA KWA VYAMA VYA USHIRIKA TANZANIA

A RISK BASED SUPERVISION MANUAL FOR SACCOS

MWONGOZO WA UHAMASISHAJI NA UANZISHAJI WA VYAMA VYA USHIRIKA

MWONGOZO WA MAWASILIANO KATIKA VYAMA VYA USHIRIKA

MWONGOZO WA MATUMIZI YA MFUMO WA KIELEKTRONIKI WA USIMAMIZI WA VYAMA VYA USHIRIKA TANZANIA BARA

MWONGOZO WA UKAGUZI WA VYAMA VYA USHIRIKA VISIVYO VYA KIFEDHA

MWONGOZO WA UFILISI WA VYAMA VYA USHIRIKA

MWONGOZO WA USIMAMIZI WA BIASHARA YA ZAO LA MIWA YA SUKARI KUPITIA MFUMO WA VYAMA VYA USHIRIKA

MWONGOZO USIMAMIZI WA VITAHATARISHI

MWONGOZO WA UTOAJI ELIMU NA MAFUNZO KWA VYAMA VYA USHIRIKA

MWONGOZO WA UWEKEZAJI

MWONGOZO WA UWEKAJI NA USAJILI WA REHANI

MWONGOZO WA UTATUZI WA MALALAMIKO NA MIGOGORO KATIKA VYAMA VYA USHIRIKA

MWONGOZO WA MANUNUZI

MWONGOZO WA UENDESHAJI WA MIFUKO YA MAENDELEO KWENYE VYAMA VYA USHIRIKA

MWONGOZO NA. 1 WA USIMAMIZI WA MASOKO NA MAUZO YA KAHAWA KWA MSIMU 2022/2023

MWONGOZO: 1 WA USIMAMIZI WA MASOKO NA MAUZO YA KOROSHO GHAFI WA MWAKA 2021/2022 TOLEO LA KWANZA

RIPOTI YA UJUMLA YA UKAGUZI WA VYAMA VYA USHIRIKA ULIOFANYWA NA COASCO KWA MWAKA 2019/2020

MWONGOZO WA BIASHARA KWA KUTUMIA MFUMO WA STAKABADHI ZA GHALA WA MWAKA 2021 KWENYE MAZAO YA CHOROKO

The Cooperative Societies Regulations, 2015

Savings and Credit Cooperative Society Off-site Supervision Manual

Mwongozo wa Utoaji Leseni kwa Vyama vya Usirika wa Akiba na Mikopo (SACCOS)