Machapisho na Ripoti

Miongozo

MWONGOZO NA. 1 WA USIMAMIZI WA MASOKO NA MAUZO YA KAHAWA KWA MSIMU 2022/2023

MWONGOZO: 1 WA USIMAMIZI WA MASOKO NA MAUZO YA KOROSHO GHAFI WA MWAKA 2021/2022 TOLEO LA KWANZA

RIPOTI YA UJUMLA YA UKAGUZI WA VYAMA VYA USHIRIKA ULIOFANYWA NA COASCO KWA MWAKA 2019/2020

MWONGOZO WA BIASHARA KWA KUTUMIA MFUMO WA STAKABADHI ZA GHALA WA MWAKA 2021 KWENYE MAZAO YA CHOROKO

The Cooperative Societies Regulations, 2015

Savings and Credit Cooperative Society Off-site Supervision Manual

Mwongozo wa Utoaji Leseni kwa Vyama vya Usirika wa Akiba na Mikopo (SACCOS)